Recent posts

BÀI HỌC SỐ 4: CẦN HAY MUỐN?

BÀI HỌC SỐ 4: CẦN HAY MUỐN?

Mấy hôm vừa rồi ngồi đọc cuốn “Autism Language Launcher” của Kate C. Wilde, mình lại chợt nhớ lại bài học mở đầu để thay đổi bản thân trên hành trình tích cực