PHẦN 2: TỰ KỶ TỨC LÀ THẾ NÀO?

Bực mình vì người ta chẳng hiểu gì về tự kỷ mà cứ dùng thuật ngữ ấy một cách bừa bãi. Buồn cười vì ngẫm lại ngày xưa mình cũng đâu có hơn gì, nếu như con mình không phải là trẻ tự kỷ thì có lẽ mình cũng mãi mãi duy trì suy nghĩ sai lầm ấy thôi.